Wetenschap zonder dierproeven

Lijden in labs: het leed achter dierproeven

Dierproeven zijn wreed, zinloos en onbetrouwbaar. Dieren zijn geen levende reageerbuizen. Ze ervaren net als mensen pijn en stress. Daarom pleit Bite Back voor een volledige afschaffing van alle testen op dieren.

De lijdensweg van een proefdier

Achter gesloten deuren worden dieren in laboratoria van onderzoeksinstellingen en in opdracht van commerciële bedrijven opzettelijk verbrand, blind gemaakt, verminkt en gedood. Hun ledematen worden gebroken en ze krijgen onder dwang producten toegediend. Bijtende chemicaliën worden op hun huid of in de ogen aangebracht. Ze worden bestraald, ziek gemaakt en vergiftigd. Ze ondergaan psychologische en neurologische testen. Dieren worden gedurende dagen, weken en zelfs maanden met hun lichaam of hoofd vastgezet in fixeerapparaten, hun stembanden worden doorgesneden of ze worden vastgezet op snijtafels.

Deze dieren ervaren pijn en stress, net als mensen. Toch is er nauwelijks of geen sprake van pijnbestrijding bij experimenten omdat het belang van de proef voorop staat. De dieren lijden enorm tijdens en na de operaties en verminkingen. Sommige onderzoekers en ‘verzorgers’ zien dieren enkel als onderzoeksmateriaal en hebben geen oog voor hun lijden. De pijn wordt gereduceerd door er begrippen als ‘ongemak’ en ‘ongerief’ op te plakken en de gruwelijke, middeleeuwse experimenten worden vaak afgedaan als ‘opoffering.’  De dieren worden gehouden in krappe en kale stalen of kunstoffen kooien en verblijven. De eenzame opsluiting maakt sommige dieren gek.

Tegenwoordig fokt men ook bepaalde muizen of ratten die genetisch zo gemanipuleerd zijn dat ze standaard geboren worden met afwijkingen zoals bijvoorbeeld kanker, een te hoog cholesterolgehalte, obesitas of geboren worden zonder vacht (naaktmuizen/ratten). Voor deze dieren wordt grof geld betaald. Kortom: Big Business.

Schokkende undercover beelden

Er is bijzonder weinig toezicht op wat zich werkelijk afspeelt achter de gesloten deuren van laboratoria. De dierproefindustrie weet maar al te goed dat het belangrijk is om dierproeven verborgen te houden voor het publiek. Veel mensen veronderstellen dat proefdieren goed verzorgd worden en dat er voldoende toezicht is op wat er gebeurt. Toezicht vanuit de overheid is echter minimaal en in dierproefcommissies zetelen vooral personen die zelf belang hebben bij dierproeven, zoals de dierproefnemers zelf.

Gelukkig zijn er regelmatig onderzoeksjournalisten en dierenrechtenactivisten die een tijdje undercover werken in een laboratorium om de verborgen wanpraktijken aan het licht te brengen via foto’s en video-opnames. Uit deze internationale undercover onderzoeken blijkt telkens weer dat proefdieren, naast de wreedheden van de experimenten en de opsluiting, ook het slachtoffer worden van spot en sadistische pesterijen.

Zo zijn er opnames gemaakt van dierproefnemers die lachen met een aap die een hersenoperatie heeft ondergaan en van onderzoekers die lachend en rokend staan te praten tegenover het weerloze dier op de operatietafel. Ook zijn er beelden van dierproefnemers die op luide muziek staan te dansen met een aap terwijl het dier een proef ondergaat. Proefdieren moeten niet zelden klappen incasseren, zoals blijkt uit de opnames van proefnemers die een puppy hard op zijn kopje slaan omdat hij weerstand probeert te bieden aan zijn beulen. Ook blijkt uit beelden dat dieren verwaarloosd worden in hun hokken en verblijven: muizen en ratten wiens wonden niet verzorgd worden of die ten prooi vallen aan kannibalisme omdat de kooien overvol zitten.

Hier enkele beelden van dergelijke wantoestanden:

Waarvoor worden dieren gebruikt?

Jaarlijks lijden en sterven miljoenen wereldwijd miljoenen dieren bij proeven voor producten die gebruikt worden voor lichamelijke verzorging, in huis, op het werk, in de auto of in de tuin. Maar dieren worden ook gebruikt in andere, minder bekende onderzoeksgebieden, zoals proeven voor biologische, chemische en nucleaire oorlogsvoering. Bijna elk land heeft wel een of ander defensielabo waar wapenprogramma’s worden uitgestest op dieren. Ze worden ook gebruikt in de ruimtevaart. Denk maar aan de bange apen, muizen en honden die de ruimte werden ingeschoten vooraleer de mens dat deed. Dergelijke testen worden ook nu nog zowel op aarde als in de ruimte herhaald om verschillen te meten. Dieren worden tevens onderworpen aan ‘decompressieproeven’ (duiken) waarbij ze snel naar het wateroppervlak gebracht worden om zo decompressieverschijnselen op te wekken.

Dieren worden ook gebruikt voor de ontwikkeling en het testen van farmaceutische producten, voor medische en pseudo-medische producten, maar ook voor drugs, afslankproducten, kleur-, geur- en smaakstoffen of voor nieuwe, ‘verbeterde’ farmaceutische producten die geherintroduceerd worden op de markt om de verkoopcijfers op te schroeven. Van de 20.000 à 30.000 farmaceutische producten die er heden ten dage op de markt zijn, zijn er maar 250 geregistreerd door de Wereld Gezondheid Organisatie, als zijnde essentieel voor menselijke gezondheidsprogramma’s.

Welke dieren worden er gebruikt? Waar komen ze vandaan?

Allerlei dieren worden gebruikt en gedood in dierproeven. Apen, honden, katten, ratten, muizen, fretten, reptielen, vogels, vissen, koeien, varkens, paarden, noem maar op. Wereldwijd worden dieren gefokt door speciale proefdierenfokbedrijven maar dieren worden ook aangeleverd via particulieren die dieren fokken. Ook sommige asielen leveren dieren en in bepaalde landen worden dieren van de straat gevangen of gestolen. Ook worden er dieren uit het wild gevangen of gekocht van dierentuinen of dierenhandelaren.

Soorten proefdieren en enkele specifieke doelen waarvoor ze worden gebruikt:

 • Muizen en ratten:
  o.a. voor kankeronderzoek, virussen en aids, genetische manipulatie en toxische producttesten, gedragsonderzoek en psychologische proeven …
 • Konijnen:
  o.a. voor chemotherapie, kankeronderzoek, cholesterolstudies, oog- en oorverminkingen, oog- en huidirritatietesten en drugstesten …
 • Katten:
  o.a. voor aidsonderzoek, oogverminkingen, traumatische verwondingen en beroertes, hoge dosis geluidstudies, neurologische aandoeningen, toegediende diabetesonderzoek …
 • Honden:
  o.a. voor openhartchirurgie, hartbypasschirurgie, trauma en shock, militaire doeleinden, orgaantransplantaties, heupvervangingsoperaties, hersenziekten, ruggenmergonderzoek en Alzheimer, bestraling …
 • Apen:
  o.a. voor HIV, kankeronderzoek, hartziekten, infectieziekten, Alzheimer, verlamming, hoofdtrauma, Multiple Sclerosis, Down Syndroom, leverziektes, drugsverslaving, dementie, oogverminkingen, ruimtetesten, bestraling …
 • Varkens:
  o.a. voor brandwondentesten, huidtesten, orgaantransplantaties …
 • Schapen:
  o.a. voor nier- en longonderzoek/verminkingen, artrose, kunstheupen …
 • Cavia’s:
  o.a. voor giftigheidtesten, voedingsonderzoek, huidirritatietesten …
 • Kreeften:
  o.a. voor ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, motorische coördinatieziekten …
 • Vissen:
  o.a. voor milieuvervuiling, wasmiddelen …

Om hoeveel dieren gaat het?

Consistente en betrouwbare cijfers worden er wereldwijd niet bijgehouden, maar aangenomen wordt dat er zeker 150 miljoen dieren worden misbruikt in dierproeven. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld worden er jaarlijks 2.5 miljoen dieren gebruikt in dierexperimenten. In België werden in 2010 700.708 dieren gebruikt in de 397 erkende laboratoria die ons land telt. Dat is iets minder dan in het voorgaande jaar, maar een pak meer dan in de jaren daarvoor.

Als we vergelijken met 2009 zien we een stijging in het gebruik van :

 • Konijnen 66.625 (55.667 in 2009)
 • Katten 349 (56 in 2009)
 • Honden 662 (584 in 2009)

In de V.S. worden er per jaar tientallen miljoenen dieren misbruikt in dierproeven. Daarbij moet opgemerkt dat proefdieren zoals muizen en ratten niet eens onder de Amerikaanse Dierenwelzijnswet vallen. Deze aantallen worden dan ook niet geregistreerd of officieel bijgehouden. Op die manier komt het aantal dieren dat daar daadwerkelijk wordt misbruikt en gedood in experimenten niet boven water.

Dierproeven worden betaald door de overheid, particuliere bedrijven zoals farmaceutische multinationals en liefdadigheidsinstellingen (fondsen). Bite Back verwijt wetenschappers en bedrijven die uit gemak dieren gebruiken voor hun testen in plaats van op zoek te gaan naar andere onderzoeksmethoden. Terwijl dierexperimenten volop worden gesubidieerd, investeren overheden, onderzoeksinstellingen en multinationals weinig of geen geld en energie in dierproefvrij onderzoek.

Waarom blijven dierproeven doorgaan?

Dierproeven zijn ingeburgerd bij veel onderzoekers, overheden en bedrijven. Onderzoekers en bedrijven blijven dierproeven verdedigen uit gemakzucht, gewoonte of mede omdat carrières van veel dierproefnemers hiervan afhankelijk zijn en er veel zakelijke belangen op het spel staan. Helaas geloven sommige dierproefnemers stellig in vivisectie zonder te willen kijken naar de negatieve gevolgen voor mens en dier. Vivisectie is booming business. Partijen die er baat bij hebben zijn o.a. de proefdierfokbedrijven, de leveranciers van de kooien en proefdiervoeders tot bedrijven die opdracht geven tot dierproeven om zich zo (juridisch) in te dekken tegen eventuele schadeclaims door consumenten. Sommige dierproeven worden opgelegd door de overheid en als enig wettelijk aanvaarde testmethode gezien.

Tegenwoordig spreken echter steeds meer wetenschappers, chirurgen, dierenartsen en doktoren, maar bijvoorbeeld ook advocaten, filosofen en verpleegkundigen zich om wetenschappelijke en ethische redenen uit tegen het gebruik van dierexperimenten. Daar zitten ook ex-dierproefnemers bij. Ze verenigen zich in commissies en stichtingen (o.a. in Duitsland, Engeland, de V.S en Italië) en zetten in op dierproefvrij, betrouwbaar en humaan onderzoek. Zij weten als geen ander dat dieren nu eenmaal anders reageren dan mensen, dat dierproeven misleidend, zelden overzetbaar naar mensen en zelfs zeer gevaarlijk zijn. Ook trachten zij binnen hun eigen werkterrein dingen ten goede voor de dieren te veranderen en dierproeven kritisch bespreekbaar te maken, wat niet altijd even makkelijk is, omdat de gevestigde orde nog steeds pro dierenproeven is.

Meer informatie hierover vind je bij:

Meer informatie over de gevaren van dierproeven voor wetenschappelijke doeleinden vind je op  www.dierproeveninformatie.be

 

 

RESULTATEN

Klik hier voor een overzicht van onze resultaten.contact

BITE BACK VZW
Runkstersteenweg 96
3500 Hasselt
Tel.: 0487/101 201
E-mail: info@biteback.org
STICHTING BITE BACK
KvK: 63861240
RSIN Nummer: 855431246
Tel.: 06 34132082
E-mail: nl@biteback.org