Bite Back dient bezwaar in tegen oprichting vleeskippenbedrijf Meerhout

26-05-2020

In Meerhout heeft Verhoeven LV een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten en exploiteren van een vleeskippenbedrijf. Ze willen maar liefst 84.000 vleeskuikens houden, verdeeld onder twee stallen. Wij vinden dit ethisch niet verantwoord en dienen daarom bezwaar in. Het zijn honderdduizenden dieren die jaarlijks de dood zullen vinden. Ze leven op elkaar gepropt in de stallen zonder enige vorm van verrijking. De dieren leven slechts zes weken voor ze naar het slachthuis gebracht worden om daar een onnodige dood te sterven.

Bovendien wil het bedrijf de stallen op een plaats bouwen die grenst aan het Grote Netewoud. Het prachtig natuurgebied zou onder druk komen te staan door vervuiling, verkeer en geluidsoverlast, ook een ramp voor de wilde dieren die er leven. 

 

Dien bezwaar in

Iedereen kan bezwaar indienen tegen deze megastal, ook jij. We hopen dat iedereen massaal een bezwaarschrift indient! We overlopen samen de stappen met jou.

Ga naar het lopende openbare onderzoek in het Vlaams omgevingsloket, door hier te klikken. Onder de documenten vind je de publieke bezwaarschriften en kun je ook het jouwe toevoegen door op ‘nieuw bezwaarschrift toevoegen’ te klikken. Hiervoor dien je je online aan te melden bij de overheid.

Je kunt ook een brief per post sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout.

Bezwaar indienen kan nog tot en met 7 juni 2020.

 

Bite Back dient bezwaar in

Hieronder vind je het bezwaarschrift, dat wij als Bite Back indienden. Je kunt dit aanpassen – onderaan vul je simpelweg je naam in – en indienen.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Meerhout. Ik dien dit bezwaarschrift in tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning in Meerhout, Volmolenweg, 1 AFD, sectie B, perceel 0051/00B000 – OMV_2020049619 voor het oprichten en exploiteren van een vleeskippenbedrijf. 

Ik heb ernstige bezwaren tegen dit project en vraagt daarom deze omgevingsvergunning te weigeren, op basis van de volgende argumenten:

1. Dit kippenbedrijf is exemplarisch voor een onduurzame industrie, de intensieve veeteelt. 

2. Het is onethisch om dieren op te sluiten in megastallen. Het is geen natuurlijke omgeving, er wordt niet tegemoetgekomen aan individuele noden en het bezorgt de dieren stress en ziektes. 

3. Een kippenbedrijf zoals dit zorgt voor veel vervuiling. De uitstoot van fijn stof en ammoniak is ongezond. Bovendien is ammoniak één van de broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatve