Sluit de Slachthuizen

Waarom de sluiting van alle slachthuizen eisen?

  • Omdat de productie van vlees impliceert dat de dieren die men eet gedood worden,
  • omdat velen onder hen lijden onder hun levensomstandigheden en hun doding,
  • omdat de consumptie van vlees geen noodzaak is,
  • omdat gevoelige wezens niet moeten mishandeld worden of zonder noodzaak gedood,

daarom moeten de veeteelt, de visserij en de jacht afgeschaft worden.

De Mars voor de Sluiting van Slachthuizen vindt ieder jaar plaats in de maand juni, nu al in een twintigtal steden wereldwijd. Benieuwd naar waar de Mars nog doorgaat? Neem een kijkje op de internationale website Stop Abattoirs.

Sinds 2015 organiseert Bite Back de Mars in Brussel.

In 2018 organiseerde Bite Back de Mars voor het eerst in Amsterdam.

 

Maar Bite Back voert ook confronterende actie voor de poorten van de slachthuizen zelf.

In Zele, in Oevel, in Tielt … Zo geven we een belangrijk signaal af. Dat er wel mensen wakker liggen van het onnoemelijke onrecht dat dieren wordt aangedaan in slachthuizen. Dat we stil willen staan bij de miljoenen slachtoffers die ieder jaar weer nodeloos afgeslacht worden.

Bite Back wijst de consument op zijn verantwoordelijkheid en pleit voor een verantwoorde voeding waar geen wreedheid jegens dieren aan te pas komt: een 100% plantaardige, veganistische voeding.

Bite Back vraagt aan de samenleving om samen te evolueren naar het einde van de uitbuiting van de dieren. Laten we samen een einde maken aan dit nodeloze geweld tegen levende wezens.