Schenkingen en erfenissen

Met spraakmakende acties en informatieverstrekking op straat, maakt Bite Back een verschil voor de dieren. Jij kunt ons helpen om dit te blijven doen en een betere wereld te creëren voor de dieren. Met een (periodieke) gift of schenking kunnen wij onze activiteiten doorzetten of uitbreiden ten goede van onze strijd voor de totale bevrijding van de dieren. Met jouw nalatenschap maak je zo zelfs na jouw dood nog een verschil voor de dieren.

Voor Nederland

Schenkingen

Periodieke gift

Steeds meer mensen kiezen ervoor om tijdens hun leven een verschil te maken voor de dieren. Tegenwoordig is het mogelijk om een schenking te doen zonder een notariële akte. De overeenkomst is nu te regelen via een formulier van de Belastingdienst. Met dit formulier leg je vast dat gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag wordt geschonken aan Stichting Bite Back. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting.
Lees hier meer over bij de belastingdienst.
Benieuwd naar jouw fiscaal voordeel? Bereken het hier.

Indien je via deze regeling wilt schenken, vul dan de ingevulde overeenkomst in en stuur deze op naar: Stichting Bite Back, Europalaan 20, 3526 KS Utrecht.
Wij vullen het verder in en sturen je een exemplaar terug.

De periodieke gift kan ook betaald worden met een automatische incasso. Hiervoor kun je dit formulier invullen en het naar ons toesturen met de schenkingsovereenkomst. Of vul ons ledenformulier in.

Nalatenschap

Het is mogelijk om in jouw nalatenschap te regelen dat je erfenis in zijn geheel of gedeeltelijk naar het werk van Stichting Bite Back gaat. Doordat Bite Back een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is hoeft er geen belasting – oftewel successierechten – betaald te worden op de erfenis. Zo komt jouw nalatenschap geheel ten goede van de activiteiten die wij ontplooien voor de dieren.

Legaten

Bij de notaris kun je een zelfgekozen bedrag nalaten aan Stichting Bite Back in jouw testament door middel van een legaat. Erfgenamen zullen dan de rest van de nalatenschap verkrijgen. Stichting Bite Back zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden uit de nalatenschap.

Erfenis

In je testament kun je Stichting Bite Back tot je (mede)erfgenaam benoemen. In het testament beschrijf je hoe groot het deel is dat toegewezen wordt aan Bite Back. Je kunt zelf bepalen hoeveel personen of organisaties je in jouw testament opneemt. Het is ook mogelijk om Stichting Bite Back als enige erfgenaam te bestempelen.

Jouw persoonlijke wens

Je nalatenschap gaat over jouw wensen. We vinden het belangrijk dat we je correct informeren, indien je graag een bijdrage aan ons wilt nalaten.
Je kunt ons steeds contacteren via 085 1054 196 of nl@biteback.org

Stichting Bite Back
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
KvK: 63861240
RSIN: 855431246
Rek.nr. : NL71 TRIO 0390 9793 76
ANBI: Ja

+31 85 1054 196
nl@biteback.org

Voor België

Schenking

Steeds meer mensen kiezen ervoor om tijdens hun leven een verschil te maken voor de dieren. Een schenking kan zorgen voor een belastingbesparing bij de erfbelasting, want wat je tijdens je leven schenkt, behoort niet tot de erfenis.

Er is een verschil tussen de handgift, een gift die rechtstreeks en over bepaalde roerende goederen gaat (zoals cash geld of juwelen), en een onrechtstreekse schenking die via een bankoverschrijving gaat. Op deze schenkingen moeten geen schenkingsrechten betaald worden, indien de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar na de schenking.
Bij de schenking van onroerende goederen moet de ontvanger wel schenkingsrechten betalen, voor vzw’s in Vlaanderen is dit aan een voorkeurtarief van 7%. Hierbij is een notariële akte vereist.

Nalatenschap of erfenis

Ook na je dood kun je bijdragen aan een betere wereld voor de dieren. Jouw nalatenschap kan ervoor zorgen dat dieren gered worden uit gruwelijke omstandigheden en dat het publiek kennismaakt met heerlijke plantaardige voeding. Het is mogelijk om in je nalatenschap te regelen dat jouw erfenis geheel of gedeeltelijk naar Bite Back vzw gaat.

De wet wijst na een overlijden steeds de erfgenamen aan, hiervoor is een rangschikking opgesteld volgens orde en graad. Daarnaast heeft iedereen een zekere vrijheid om zelf hun nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of schenkingen. Op schenkingen zijn wel schenkingsrechten verschuldigd en op de erfenis is erfbelasting verschuldigd.

Een testament laat je best opmaken door een notaris, dewelke je ook professionele informatie kan geven. Je kunt ook zelf een testament opmaken, meer informatie daarover vind je hier.

Legaten

Een legaat is een stuk in je testament waarin je een bepaald iets nalaat aan een bepaald iemand. Het is dus een schenking via je testament, waarin je zelf kunt kiezen wat je aan Bite Back vzw nalaat.

Er zijn drie soorten legaten. Bij een algemeen legaat wordt je volledige nalatenschap gegeven aan één of meerdere personen of organisaties. In het legaat onder algemene titel wordt een specifiek deel van je nalatenschap nagelaten aan een persoon of organisatie (de helft, één derde, …). Bij een bijzonder legaat wordt een welbepaald goed of bedrag nagelaten.

Duolegaat

In België moeten we vaak hoge successierechten betalen. Als je veel geld erft, houd je daar weinig van over. Maar met een duolegaat, hoeven je erfgenamen geen successierechten te betalen.
Met een duolegaat laat je een deel van je vermogen na aan Bite Back vzw en een ander deel aan je erfgenamen. Als vzw nemen we alle successierechten op ons en krijgen je erfgenamen hun deel van de erfenis zonder successierechten te moeten betalen.
Wat moet je doen om een duolegaat mogelijk te maken? Een testament laten opstellen met een legaat ten voordele van een vzw zoals Bite Back en een legaat ten voordele van één of meerdere personen.
Een duolegaat is een efficiënte oplossing en zorgt ervoor dat beide partijen winnen. Wanneer het duolegaat goed wordt opgesteld, krijgt de persoon (of personen) aan wie jij jouw erfenis wilt nalaten méér én krijgen wij als organisatie een deel van jouw nalatenschap.

Jouw persoonlijke wens

Je nalatenschap gaat over jouw wensen. We vinden het belangrijk dat we je correct kunnen informeren indien je graag een bijdrage aan ons wilt nalaten. We nodigen je daarom graag uit op ons kantoor in Kaggevinne. Je kunt ons ook steeds contacteren via info@biteback.org of 0487 10 12 01.

BITE BACK vzw
Bredestraat 134
B-3293 Kaggevinne
ON-nummer: BE0862.189.250
SEPA: BE38ZZZ0862189250
Rek.nr. : BE15 0014 0806 4730
0487/101 201
info@biteback.org

Bronnen :
notaris.be
vlaanderen.be/erfenis
mijntestament.be

Hoi, ik pop-up voor de dieren. Help jij ons de dieren helpen?

Bite Back zet zich al vele jaren in voor alle dieren. Met krachtige campagnes, onderzoek en informatie inspireren we elk jaar vele mensen om ethische keuzes te maken vóór de dieren. Wij zijn echter volledig afhankelijk van donaties en lidgelden. Om onze doelen te bereiken hebben we dus jouw hulp nodig.

 

Ja, ik help mee de dieren te bevrijden

Nee, bedankt (ik ben al donateur/lid)