Oplossing voor olifant Buba

13-05-2020

Begin dit jaar stuurden Bite Back en enkele andere organisaties een brief naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een mogelijke opvanglocatie voor Buba werd beschikbaar. Daarom moest er snel onderzocht worden of dit voor Buba de plek zou zijn om eindelijk van haar vrijheid te kunnen genieten en uitzicht te hebben op interactie met soortgenoten. Helaas duurde het even voordat we antwoord kregen, maar op 30 april viel er eindelijk een brief met een reactie in ons postvakje. 

De – vrij neutrale en weinigzeggende – reactie van directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van LVN gaf aan dat onze brief gewaardeerd werd. Binnenkort nemen ze een beslissing met betrekking tot olifant Buba. Volgens de brief, in goed overleg met circus Freiwald. Uiteraard blijven wij een vinger aan de pols houden en blijven we druk zetten voor een beter leven voor Buba. 

 

Achtergrond

Bite Back zet zich al vele jaren in tegen het gebruik van dieren in het circus. In Nederland begon onze campagne reeds voordat stichting Bite Back een feit was. Voorzitter Alex Romijn richtte in 2004 actiegroep Circusleed op, nadat hij zag hoe bij circus Renz tijgers tijdens een training geslagen werden. Zich zorgen makend over de dieren in circussen verdiepte Alex zich hierin. Op dat moment bleek vrijwel geen enkele dierenorganisatie in Nederland zich actief in te zetten voor de dieren in circussen.

Met een handvol vrijwilligers werd de de eerste actie van actiegroep Circusleed gehouden. Deze werd gevolgd door nog heel wat meer acties. Dankzij de media-aandacht kwam het onderwerp meer op de agenda, van zowel andere organisaties als de politiek. Later ging actiegroep Circusleed op in Bite Back.

 

Deelverbod wilde dieren in circus

Uiteindelijk kwam er in 2015 een deelverbod op wilde zoogdieren in het circus. Een overwinning, maar niet het einde van onze strijd voor de dieren in circussen. Immers, het is een deelverbod. Na het verbod bleek dat een aantal circussen een (tijdelijke) ontheffing kregen om hun olifant(en) mee te kunnen nemen, waaronder circus Freiwald met olifant Buba. Onder druk van de publieke opinie en organisaties is dit onder voorwaarden. De dieren mogen niet optreden, geen interactie met bezoekers hebben en het circus moet meewerken aan onderzoek voor herplaatsing in een opvang. De ontheffing is tot 30 juni 2020 afgegeven. 

 

Bezwaar

Natuurlijk waren wij het niet eens met de ontheffing. We dienden bezwaren in, samen met andere organisaties. Uiteindelijk hield Bite Back voorzitter Alex Romijn een uitgebreid betoog tijdens een hoorzitting over het wel of niet afgeven van de ontheffing. Hierin maakte hij duidelijk waarom we opkomen voor dieren in het circus, zoals olifant Buba, en waarom een ontheffing geven niet verstandig was. Helaas werd de ontheffing alsnog gegeven. Maar er werd ook duidelijk dat wanneer er een opvangmogelijkheid op het pad zou komen, het circus daaraan zou moeten meewerken om te onderzoeken of het een reële mogelijkheid was. 

 

Onder de loep