Oplossing voor olifant Buba

13-05-2020

Begin dit jaar stuurden Bite Back en enkele andere organisaties een brief naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een mogelijke opvanglocatie voor Buba werd beschikbaar. Daarom moest er snel onderzocht worden of dit voor Buba de plek zou zijn om eindelijk van haar vrijheid te kunnen genieten en uitzicht te hebben op interactie met soortgenoten. Helaas duurde het even voordat we antwoord kregen, maar op 30 april viel er eindelijk een brief met een reactie in ons postvakje. 

De – vrij neutrale en weinigzeggende – reactie van directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van LVN gaf aan dat onze brief gewaardeerd werd. Binnenkort nemen ze een beslissing met betrekking tot olifant Buba. Volgens de brief, in goed overleg met circus Freiwald. Uiteraard blijven wij een vinger aan de pols houden en blijven we druk zetten voor een beter leven voor Buba. 

 

Achtergrond

Bite Back zet zich al vele jaren in tegen het gebruik van dieren in het circus. In Nederland begon onze campagne reeds voordat stichting Bite Back een feit was. Voorzitter Alex Romijn richtte in 2004 actiegroep Circusleed op, nadat hij zag hoe bij circus Renz tijgers tijdens een training geslagen werden. Zich zorgen makend over de dieren in circussen verdiepte Alex zich hierin. Op dat moment bleek vrijwel geen enkele dierenorganisatie in Nederland zich actief in te zetten voor de dieren in circussen.

Met een handvol vrijwilligers werd de de eerste actie van actiegroep Circusleed gehouden. Deze werd gevolgd door nog heel wat meer acties. Dankzij de media-aandacht kwam het onderwerp meer op de agenda, van zowel andere organisaties als de politiek. Later ging actiegroep Circusleed op in Bite Back.

 

Deelverbod wilde dieren in circus

Uiteindelijk kwam er in 2015 een deelverbod op wilde zoogdieren in het circus. Een overwinning, maar niet het einde van onze strijd voor de dieren in circussen. Immers, het is een deelverbod. Na het verbod bleek dat een aantal circussen een (tijdelijke) ontheffing kregen om hun olifant(en) mee te kunnen nemen, waaronder circus Freiwald met olifant Buba. Onder druk van de publieke opinie en organisaties is dit onder voorwaarden. De dieren mogen niet optreden, geen interactie met bezoekers hebben en het circus moet meewerken aan onderzoek voor herplaatsing in een opvang. De ontheffing is tot 30 juni 2020 afgegeven. 

 

Bezwaar

Natuurlijk waren wij het niet eens met de ontheffing. We dienden bezwaren in, samen met andere organisaties. Uiteindelijk hield Bite Back voorzitter Alex Romijn een uitgebreid betoog tijdens een hoorzitting over het wel of niet afgeven van de ontheffing. Hierin maakte hij duidelijk waarom we opkomen voor dieren in het circus, zoals olifant Buba, en waarom een ontheffing geven niet verstandig was. Helaas werd de ontheffing alsnog gegeven. Maar er werd ook duidelijk dat wanneer er een opvangmogelijkheid op het pad zou komen, het circus daaraan zou moeten meewerken om te onderzoeken of het een reële mogelijkheid was. 

 

Onder de loep

Al snel na de afgegeven ontheffing kregen we melding van het overtreden van de voorwaarden. We hebben de afgelopen jaren daarom meerdere meldingen en handhavingsverzoeken gedaan. Helaas leek er bij de NVWA weinig intentie om dit op te volgen, danwel te handhaven (in de periode van 2015 tot 2019 is er maar 1 inspectie per jaar geweest!). Veel van de overtredingen werden gedoogd en goedgepraat. Na meer druk op de NVWA is er uiteindelijk op 27 september 2019 pas een overtreding vastgesteld. Helaas is het bij een waarschuwing gebleven. We vermoeden dat een nieuwe ontheffing wederom zal resulteren in het stelselmatig overtreden daarvan. Daarom hopen we dat het ministerie er werk van maakt om Buba naar een opvang te brengen.

Eenmalige donatie

Steun onze campagne voor de dieren in circussen en ander vermaak en geef een donatie. Met uw hulp kunnen we blijven opkomen voor dieren zoals olifant Buba.
Ander bedrag: €

Hoi, ik pop-up voor de dieren. Help jij ons de dieren helpen?

Bite Back zet zich al vele jaren in voor alle dieren. Met krachtige campagnes, onderzoek en informatie inspireren we elk jaar vele mensen om ethische keuzes te maken vóór de dieren. Wij zijn echter volledig afhankelijk van donaties en lidgelden. Om onze doelen te bereiken hebben we dus jouw hulp nodig.

 

Ja, ik help mee de dieren te bevrijden

Nee, bedankt (ik ben al donateur/lid)