Hoog tijd voor een nieuw zuivelbeleid

Uit marktonderzoek blijkt dat de afzetmarkt voor zuivel in West-Europa er sinds 2012 systematisch op achteruit gaat. De verkoop van zuivelalternatieven blijken er voor dezelfde periode dan weer net enorm op vooruit gegaan. Men zou verwachten dat deze evolutie zich ook zou vertalen naar het Europese beleid rondom zuivel, maar het tegendeel is waar.

In Vlaanderen wordt heel wat geld geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling (landbouw en veeteelt). 18,7% van deze steun gaat naar melkveebedrijven, het gaat over 7.034.920 euro. Volgens de laatste gekende cijfers uit 2016 werd er daarnaast 222,9 miljoen euro aan directe steun gegeven aan Vlaamse landbouwers, waarvan maar liefst 25% aan de melkvee-industrie.

Er is dringend een moedig Europees beleid nodig dat een einde durft te maken aan subsidies voor niet-concurrerende en schadelijke landbouwpraktijken en dat melkveehouders bij de overgang naar een duurzame en plantaardige landbouw steunt.

Lees hier het volledige rapport “Uitgemolken. Hoe de zuivelindustrie dieren, mensen en milieu uitbuit.”

Uitgemolken - zuivelbeleid