Geiten

Sociaal gedrag

Geiten leven in kuddes, het zijn echte groepsdieren. Wanneer een geit door de kudde verstoten wordt of slechts getolereerd wordt, kan deze eenzaamheid ervaren. Deze onvrede en andere spanningen kunnen worden waargenomen aan het gemekker van geiten.

Vrouwelijke geiten noem je een geit of sik. Mannelijke geiten heten bokken. De onderlinge rangorde wordt bepaald door gevechten waarbij de geiten of bokken op de achterpoten gaan staan en met de koppen of hoorns tegen elkaar aan stoten. Meestal winnen de bokken met grote hoorns het van de bokken die kleinere of helemaal geen hoorns hebben. Het komt zelden voor dat geiten en bokken met elkaar vechten. De rangorde is het beste waar te nemen wanneer de geiten aan het grazen zijn. Geiten die lager in de rangorde staan kunnen worden weggeduwd door  geiten die hoger in de rangorde staan als zij op hetzelfde stuk land proberen te grazen.

Geiten zijn erg kieskeurige eters en zullen alleen het best beschikbare voedsel opeten. Het zijn uitstekende klimmers en ze kunnen bij hooggelegen en moeilijk bereikbare gewassen in bomen, op bergen en rotswanden komen. Geiten kunnen goed samenleven met geiten van andere rassen. Aan elkaars gemekker kunnen ze horen hoe een andere geit zich voelt.

Hoi, ik pop-up voor de dieren. Help jij ons de dieren helpen?

Bite Back zet zich al vele jaren in voor alle dieren. Met krachtige campagnes, onderzoek en informatie inspireren we elk jaar vele mensen om ethische keuzes te maken vóór de dieren. Wij zijn echter volledig afhankelijk van donaties en lidgelden. Om onze doelen te bereiken hebben we dus jouw hulp nodig.

 

Ja, ik help mee de dieren te bevrijden

Nee, bedankt (ik ben al donateur/lid)