Sociale en cognitieve vermogens van koeien

In het wild leven koeien in grote sociale groepen, in kuddes. Ze spenderen hun dag voornamelijk met grazen, herkauwen en slapen. In een kudde leven ze in een hiërarchisch systeem, in de zuivelindustrie daarentegen leven ze vaak in isolement en in kleine ruimtes waardoor ze geen natuurlijk gedrag kunnen stellen.

Koeien zijn intelligente, emotionele dieren die verschillende gedragingen kunnen vertonen. Bij koeien (in de industrie) werden 20 verschillende gedragingen geobserveerd. Koeien kunnen zich o.a. tevreden, kalm, sociaal, speels, nieuwsgierig, ongemakkelijk, verveeld, bang, gefrustreerd, gestresseerd en prikkelbaar voelen.

De psychologie van koeien

Koeien beschikken over een uitgebreid cognitief vermogen. Ze kunnen zeer snel verschillende taken aanleren en beschikken over een lange termijn geheugen. Zo kunnen koeien makkelijk hun soortgenoten uit de kudde herkennen, kennen ze mensen die hun slecht behandeld hebben en kunnen ze leren hoe ze eten krijgen door op een paneel te duwen. Ze vertonen zelfs een emotionele reactie bij het oplossen van een probleem.

Naast het vermogen om dingen te leren en onthouden, kunnen koeien ook heel wat emoties ervaren. Ze tonen hun emoties aan met verschillende gedragingen en geluiden. Koeien spelen met elkaar, hoe vrijer ze zijn, hoe vaker ze spelen. Ze houden van het gezelschap van andere dieren, ze wassen elkaar en grazen in de buurt van elkaar. Uiteraard kunnen koeien ook depressie en stress ervaren. Kalfjes in de industrie, die weggehaald werden van hun moeder en/of werden onthoornd, oordelen heel wat pessimistischer dan andere kalfjes.

Individueel verschillen koeien op vlak van durf, verlegenheid, sociaal gedrag en temperament. Ze leven in een kudde waar een duidelijke hiërarchie heerst. Ze leren van elkaar en vormen diepe emotionele banden, zeker tussen moederkoe en kalf. Ze hebben, al vanaf 5 minuten na de geboorte, een sterke emotionele band met elkaar. Koeien ervaren stress, die zich uit in rusteloosheid, rondlopen, loeien, urineren, …, als hun kalf na de geboorte van hun gescheiden wordt.

Lees hier het volledige rapport “Uitgemolken. Hoe de zuivelindustrie dieren, mensen en milieu uitbuit.”

Uitgemolken - sociale en cognitieve vermogens van koeien