Privacyverklaring

Bite Back verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies op haar website. In deze privacyverklaring informeren we je hoe Bite Back met jouw persoonsgegevens omgaat en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen.

Binnen Bite Back wordt op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de AVG is:

Voor België 

Bite Back vzw
Bredestraat 134
B-3293 Kaggevinne
info@biteback.org

Voor Nederland

Stichting Bite Back
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
nl@biteback.org

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het voeren van een leden-/donateursadministratie
 • het innen van donaties
 • het beheren van de financiële administratie
 • het toesturen van een e-mailnieuwsbrief
 • het toezenden van bestelde artikelen uit onze webshop
 • het recruitmentproces voor vrijwilligerswerk
 • het houden van petities
 • overige activiteiten die, gelet op onze doelstelling als vzw/stichting, gebruikelijk zijn zoals deelname aan evenementen, charity diners en (protest)acties

Welke gegevens registreert Bite Back?

Wij registreren uitsluitend toegestane gegevens, te weten:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, donaties en gegevens m.b.t. incassomachtigingen) 
 • Gegevens m.b.t. het lidmaatschap/donateurschap zoals lidnummer, aanvangsdatum en postvoorkeur
 • De taken waarvoor je je als vrijwilliger hebt aangemeld
 • Informatie over je gebruik van deze website (via cookies), je IP-adres (voor webshopbestellingen, nieuwsbrieven en ondertekenen petities) en je open-, lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Wij bieden een digitale nieuwsbrief aan onze leden/donateurs en andere geïnteresseerden aan. Je ontvangt deze alleen als je je hiervoor op onze website hebt opgegeven, dit bij aanmelding als lid/donateur hebt aangevinkt of bij een petitie hebt aangegeven.

Als je je via de website hebt aangemeld als activist of vrijwilliger, gebruiken we je e-mailadres om je de vrijwilligersnieuwsbrief toe te sturen.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

De e-mailnieuwsbrieven worden door GetResponse verstuurd. GetResponse houdt statistieken bij van jouw open-, lees- en klikgedrag die wij kunnen inzien.

Webshop

Wanneer je een artikel uit onze webshop koopt of een donatie via onze website doet, wordt de betaling afgehandeld door Mollie (voor Nederland) of Sisow (voor België). Dit zijn Payment Service Providers. Zij verzorgen het contact tussen onze webshop en jouw bank, creditcard-aanbieder of Paypal. Wij ontvangen geen inzage in inlog- of creditcardgegevens.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen voor persoonsgegevens hangen af van het doel waarvoor ze worden gebruikt. Ook zijn we gebonden aan wettelijke bewaartermijnen.

 • We verwijderen de persoonsgegevens van leden/donateurs 7 jaar nadat een lid/donateur zijn/haar lidmaatschap/donateurschap heeft opgezegd of na de laatste donatie.
 • Gegevens m.b.t. de e-mailnieuwsbrieven worden 2 maanden na het afmelden via de link in de nieuwsbrief verwijderd.